Need Help ?
Call: +977- 023455276
News Flash
अध्यापन अनुमति पत्र विरतरण विज्ञापन नं. २९, ३०/०७२-७३ तहः माध्यमिक तथा निम्नमाध्यमिक|| अस्थायी शिक्षकहरूले फाराम भर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना । शिक्षा विभागको च.नं. ३० मिति २०७३।५।२९ को अस्थायी शिक्षक विवरण सम्बन्धमा लेखि आएको पत्र अनुसार अस्थायी शिक्षकहरूले मिति २०७३।६।१० गते भित्र तोकिए बमोजिमको फाराम भरी स्रोतकेन्द्र मार्फत यस कार्यालयमा प|| स्टुडेण्ट ट्रयाकिङ नामबाट परिचित विद्यालय स्तरिय शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (School Level EMIS) को एक्सेल फायल २०७३ मा अपडेट गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापामा २०७३।३।३० गतेसम्म पनि नबुझाउने विद्यालयहरू ।|| School Level EMIS (Student Tracking) - २०७३ भर्ने तथा अपडेट गर्ने तरिका परिपत्र तथा सुचनाबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।|| माध्यमिक तथा निम्नमाध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र वितरण हुँदै छ ।||
  • विद्यालय नकशाङ्कन २०७२

  • शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन

  • झापा जिल्ला नक्सांकन

  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापा भवन

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

योगेन्द्रप्रसाद बराल
(जिल्ला शिक्षा अधिकारी)

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालित नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापीरूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार

थप हेर्नुहोस

स्वागत छ जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापामा ।

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालित नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापीरूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थापना भएको हो ।

थप हेर्नुहोस